Data posiedzenia:
2021-05-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Łęczyca do udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz częściowego zwolnienia z opłat w żłobku prowadzonym przez Miasto Łęczyca.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/237/2020 z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2021-2026.
6. Zamknięcie sesji.


Uwagi: