W sprawie:
zamiany działek stanowiących własność Miasta Łęczyca na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej

Data uchwały:
2021-02-02

Numer uchwały:
XLIII.246.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia