W sprawie:
zwolnienia inkasentów z poboru opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca

Data uchwały:
2021-02-02

Numer uchwały:
XLIII.244.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego