W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data uchwały:
2021-01-13

Numer uchwały:
120.6.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-13