W sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania przez Burmistrza Miasta Łęczyca budżetu obywatelskiego Miasta Łęczyca.

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XL.228.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Łódzkiego.