W sprawie:
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2020-09-01

Numer uchwały:
120.138.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-09-01