W sprawie:
w sprawie postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzonej w Wydziale Budżetu i Księgowości w Łęczycy.

Data uchwały:
2020-06-17

Numer uchwały:
120.104.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-06-17