W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Data uchwały:
2017-03-27

Numer uchwały:
120.50.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-03-27