W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytua

Data uchwały:
2020-03-05

Numer uchwały:
120.48.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-03-05