W sprawie:
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Łęczycy oznaczonej jako działka numer:682/1

Data uchwały:
2017-03-08

Numer uchwały:
120.39.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-03-08