W sprawie:
ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Data uchwały:
2020-02-17

Numer uchwały:
120.38.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-17