Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji - Uchwała nr XXVI/158/2020