W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Data uchwały:
2020-01-23

Numer uchwały:
XXV.152.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 roku.