W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodz

Data uchwały:
2020-01-15

Numer uchwały:
120.7.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-15