W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy

Data uchwały:
2020-01-13

Numer uchwały:
120.4.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-13