W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans

Data uchwały:
2017-02-03

Numer uchwały:
120.24.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-03