Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza wyniki trzeciego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu promocji miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie 120.194.2019 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego konkursu ofert z zakresu promocji miasta.