Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II