W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury i rekreacji, jako tworzenia warun

Data uchwały:
2019-08-02

Numer uchwały:
120.156.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-08-02