OK.2110.VI.7.2019

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuję, że w wyniku zakończenia procedury otwartego

i konkurencyjnego naboru

na stanowisko:

 

Podinspektor Wydziału Oświaty i Pomocy Społecznej

została wybrana:  Pani Magdalena Kopka  

zamieszkała: Łęczyca

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

            Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.  W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu oświaty. Posiada ponadto najlepsze kwalifikacje zawodowe pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także predyspozycje osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

                                                                                   Edward Banasik

 

 

Łęczyca, 02.07.2019r.

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu