Symbol:
KU.51

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.)
Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 2015r. poz. 583).


Opłaty:
Oświadczenia przyjmowane jest bez opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi:
W dniu stawienia się.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-56

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy od decyzji odmownej.

Uwagi:
W przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat, wymagana jest jego zgoda.

Warunki nadania:
a) gdy dziecko nosi nazwisko matki
b) gdy ojcostwo zostało ustalone sądownie


Dokumenty
  • dowody osobiste matki dziecka i jej męża (do wglądu)