W sprawie:
zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Łęczyca "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
IX.52.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia