W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2019

Data uchwały:
2019-04-18

Numer uchwały:
XI.64.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w ŁęczycyUchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu