Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 kwietnia 2019r.