OK.2110.IV.6.2019

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego

i konkurencyjnego naboru

 

na stanowisko:

Podinspektor w Biurze Świadczeń Wychowawczych
 w Urzędzie Miejskim w Łęczycy 

 

została wybrana: Pani Dominika Turkowska  

zamieszkała: Krośniewice

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto wykazała się bardzo dobrą znajomością wiedzy ogólnej niezbędnej do objęcia stanowiska  Podinspektora w Biurze Świadczeń Wychowawczych  w Urzędzie Miejskim w Łęczycy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

           

                                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Edward Banasik

                        

 

 

 

Łęczyca, 20.03.2019r.

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak