Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 marca 2019r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego