W sprawie:
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji jako działka nr 1688, położonej w Łęczycy przy ul. Bolesława Prusa

Data uchwały:
2019-02-05

Numer uchwały:
120.34.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-02-05