W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytua

Data uchwały:
2019-02-01

Numer uchwały:
120.29.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-02-01