Data posiedzenia:
2019-01-31

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łęczyca służebnością gruntową.
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łęczyca.
6. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.


Uwagi: