OK.2110.II.6.2019

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuję, że w wyniku zakończenia procedury otwartego

i konkurencyjnego naboru

na stanowisko:

 

Kierownik Wydziału Oświaty i Pomocy Społecznej

została wybrana:  Pani Elżbieta Wencel

zamieszkała: Łęczyca

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

            Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.  W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu oświaty i pomocy społecznej. Posiada ponadto najlepsze kwalifikacje zawodowe pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także predyspozycje osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

                                                                                                                                                                                                                                               Wojciech Czaplij

 

 

Łęczyca, 31.01.2019r.

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu