Symbol:
KU.26

Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn .zm.),
Uchwała Nr XXII/277/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łęczycy,
Kodeks cywilny – art. 691.


Opłaty:
Bez opłat.

Termin odpowiedzi:
Maksymalny termin 30 dni, informację o ewentualnym wcześniejszym terminie odbioru pisma kierującego do zawarcia umowy można uzyskać telefonicznie : /24 721 03 35 lub 510099257/.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 35, tel. 24 721-03-35

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy – roszczeń można dochodzić na drodze sądowej.

Uwagi:
Pismo można odebrać osobiście w pok. Nr 35, II p.

Dokumenty
  • podanie / wniosek o zawarcie umowy najmu po śmierci głównego najemcy

  • akt zgonu byłego najemcy

  • dotychczasowa umowa najmu lokalu /lub inny tytuł prawny/

  • informacja o dochodach

  • informacja o obowiązujących opłatach za używanie lokalu

  • dokument tożsamości