W sprawie:
w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.201.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągniete wysokie wyniki sportowe we współzawodnoctwie krajow

Data uchwały:
2019-01-17

Numer uchwały:
120.18.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-01-17