W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób.

Data uchwały:
2019-01-10

Numer uchwały:
120.12.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-01-10