OK.2110.VI.7.2018

 

 

Informacja o wynikach naboru

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska

została wybrana: Pani Katarzyna Sulima, zamieszkała w Łęczycy
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

         Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto wykazała się bardzo dobrą znajomością wiedzy ogólnej niezbędnej do objęcia stanowiska Inspektora w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                            Anna Rosińska

 

 

Łęczyca, 08.01.2019r.

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu