W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

Data uchwały:
2018-11-15

Numer uchwały:
LXXIII.507.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia