W sprawie:
powołania Komisji Skrutacyjnej

Data uchwały:
2018-11-21

Numer uchwały:
I.4.2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia