W sprawie:
określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych

Data uchwały:
2018-11-15

Numer uchwały:
LXXIII.500.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego