W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018

Data uchwały:
2018-10-10

Numer uchwały:
LXXII.484.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu