INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Łodzi II

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w mieście Łęczyca obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 5, w liczbie 1,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

§ 3

W dniu 28.09.2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

- Nr 12

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Łodzi II

 

Katarzyna Marat