W sprawie:
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi korekty informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Data uchwały:
2018-09-04

Numer uchwały:
120.147.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-09-04