Data posiedzenia:
2018-08-31

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - dotyczy Żłobka Miejskiego w Łęczycy.
3. Zamknięcie sesji.


Uwagi:
Porządek posiedzenia