OK.2111. 2 .2018

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

 

na stanowisko:

Opiekun w Żłobku Miejskim w Łęczycy

została wybrana:  Pani Halina Brzościk, zamieszkała Łęczyca, oraz

Pani Aleksandra Matusiak, zamieszkała Łęczyca

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatki spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej kandydatki posiadają doświadczenie pracy z dziećmi oraz umiejętność pracy w zespole. Wykazały się dobrą organizacją pracy niezbędną do realizacji zadań na stanowisku oraz wysoką kulturę osobistą. Posiadają  ponadto najlepsze kwalifikacje zawodowe pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także predyspozycje osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

.           

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                Renata Brygier

 

 

 

 

Łęczyca, 13.08.2018 r,

Sporządziła: M. Sadokierska