W sprawie:
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Łęczyca i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Data uchwały:
2018-07-31

Numer uchwały:
LXVIII.448.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia