W sprawie:
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej w/g ewidencji gruntów jako działka nr 1292/28, połozonej w Łęczycy przy ul. Dworcowej

Data uchwały:
2018-06-08

Numer uchwały:
120.95.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-06-08