W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2018 r.

Data uchwały:
2018-05-29

Numer uchwały:
LXV.417.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu