Data posiedzenia:
2014-12-04

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2014 r.
3. Sprawy różne.


Uwagi: