W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014 r.

Data uchwały:
2014-12-29

Numer uchwały:
IV.14.2014

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu