W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015 rok

Data uchwały:
2014-12-29

Numer uchwały:
IV.19.2014

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy