W sprawie:
przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Łęczyca"

Data uchwały:
2015-01-28

Numer uchwały:
V.20.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy