W sprawie:
uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Data uchwały:
2015-01-28

Numer uchwały:
V.22.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy